Remondiinfo vaatamiseks sisesta oma Remonditeeninduse lehelt järgmised andmed:

Täiendavate küsimuste tekkimise korral palun kirjutage klienditeeninduse aadressile
KT@ee.fujitsu.com või helistage telefonil 6519972.